Sök

Hållbarhetsrapport 2023

Christer Hedberg, VD BUCHEN: Vi befinner oss i en period med ekonomisk oro och många företag står inför stora utmaningar. I dessa tider måste vi bibehålla fokus på hållbarhet och fortsätta att utveckla verksamheten för att uppnå våra strategiska mål. Efter drygt två år som en del av den familjeägda REMONDIS-gruppen kan vi konstatera att vi arbetar utifrån en långsiktig strategi. Ägarfamiljen har tydligt visat att det är framtiden vi arbetar för, vare sig det rör de anställda, våra kunder eller samhället i stort. BUCHEN hjälper sina kunder att satsa vidare på sitt hållbarhetsarbete för att bibehålla bådas konkurrenskraft.

Utdrag ur Hållbarhetsrapportens VD-ORD, läs hela rapporten via länken nedan. 

Hållbarhetsrapport 2023

 


BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS