Sök

Cistern-­ och tankrengöring

Innehållet i en tank eller cistern är stillastående. Det gör att den utsätts för rost, sand, salter, avlagringar och annat oönskat. En tank eller cistern som inte är ren innebär risk att produkten som lagas blir förorenad, något som kan sänka produktens värde och klassificering. Föroreningar kan också orsaka stillestånd, pumpproblem och avbrott i produktionen. Och måste tas bort för att utrustningen ska fungera optimalt och hålla i längden. Med våra saneringsinsatser hjälper vi dig att göra tanken som ny igen

Automatisering och fjärrstyrda robotar

Genom att automatisera arbetet med cistern- och tankrengöring kan stilleståndstiden vid rengöring reduceras med ända upp till 75 %. Genom att låta fjärrstyrda robotar sköta arbetet, sk no man entry cleaning, minimeras också säkerhetsriskerna för personalen. När rengöringsarbetet avslutats genomför vår operatör inspektion.

Minskad miljöbelastning genom slutna processer och tillvarataget spillvatten

Genom att sluta processerna vid sanering av cisterner och tankar minskar vi miljöbelastningen i samband med åtgärderna. Vi har tagit fram metoder för att separera eventuell kvarvarande produkt vid rengöring och denna kan effektivt återföras innan annat spill tas om hand på ett säkert sätt.

Många rengöringsmetoder medför stora mängder förorenat spillvatten som kräver speciell utrustning och kompetens för att hantera och är kostsamt att ta hand om. BUCHEN har utvecklat en teknisk lösning där föroreningarna separeras och koncentreras på plats medan spillvattnet renas och direkt kan återföras till det egna eller det kommunala reningsverket. Även denna process sker i ett slutet system, vilket innebär större säkerhet för våra medarbetare och mindre risk för miljön. Det kvarvarande koncentratet tas om hand på därför avsett sätt.

Efterarbete och underhållsplanering

För att hjälpa dig att öka produktiviteten kan vi efter avslutad sanering lägga upp rengörings- och underhållsprogram som garanterar att utrustningen utnyttjas optimalt. Vi har även alla tillstånd som krävs för att forsla bort eventuellt farligt material till rening och återvinning.

Kontakta oss!

Från Luleå i norr till Löddeköpinge i söder. Med kontor runtom i hela Sverige finns vi på BUCHEN alltid där för våra industrikunder. Kontakta
oss för mer information om cistern- och tankrengöring samt andra saneringstjänster.
Kontakt

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS