Sök

Uppförandekod för leverantörer

Vi ställer höga krav på att vår verksamhet ska bedrivas på ett säkert och hållbart sätt. Våra leverantörer av utrustning, fordon, kemikalier, rengöringsprodukter mm spelar en avgörande roll för att vi ska kunna utveckla och effektivisera våra tjänster. Våra leverantörer bidrar tillsammans med oss till att viktiga industriföretag få mesta möjliga ut av sin utrustning med minsta möjliga påverkan på människors säkerhet och miljön. 

Vi förväntar oss av våra leverantörer att de uppfyller samma grundläggande principer om sunt och hållbart företagande som vi leder vår verksamhet utifrån. En förutsättning för ett samarbete med BUCHEN är därför att man som leverantör skriver under och lovar att följa vår uppförandekod för leverantörer. Efterlevnaden av uppförandekoden följs upp regelbundet och allvarliga brister i efterlevnad kan innebära ett avslutat samarbete.

Leverantörsfakturor

Som ett led i vårt arbete med att effektivisera och digitalisera interna processer tar vi fortsättningsvis endast emot leverantörsfakturor digitalt, via EDI eller som pdf-bilagor via e-post. 

Följande information måste finnas på fakturan:

Fakturamottagare
BUCHEN Sweden AB
Kaminvägen 1
176 77 Järfälla

Referens/beställare
Fullständigt för- och efternamn

Avdelningsnummer/Kostnadsställe
(3 siffror)

Serviceordernummer
(ex SO000420) i de fall det anges av beställare. Serviceordernummer ersätter tidigare arbetsordernummer (ex 5764234)

Registreringsnummer
I det fall fakturan avser fordon

  • Kontakta beställaren för uppgift om avdelning, serviceorder- eller registreringsnummer. 
  • Faktura via EDI: Kofax
  • Faktura via e-post: fakturanoSpam@buchen.se
  • Bifoga pdf-fil i e-postmeddelandet. Observera att text i meddelandet inte läses.
  • Faktura som saknar korrekt information eller skickas via post betraktas som ofullständig och returneras till leverantör utan åtgärd.
  • Vid eventuella frågor, kontakta levreskontraswedennoSpam@buchen.se
BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS