Sök

Kemisk rengöring

Kemisk rengöring på plats hos kunden, sk clean in place (CIP), är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att rengöra med minimal miljöpåverkan. Rengöringsmedel cirkuleras genom system och utrustning utan att dessa behöver plockas isär, vilket innebär kortare stillestånd. CIP-rengöring är en effektiv metod för att rengöra kyl- och värmesystem, platt­ och tubvärmeväxlare, lagertankar, produktionsbehållare och rörledningar. System och rörledningar behöver rengöras regelbundet för att fungera störningsfritt. Beläggningar kan försämra kylförmåga eller värmeöverföring och leda till försämrad effekt.

Hos oss finns expertis på CIP-rengöring av kyl- och värmesystem med marknadens modernaste utrustning och rengöringslösningar

Så långt det är möjligt använder vi oss av biologiskt nedbrytbara vätskor vid kemisk rengöring, exempelvis vassle i stället för lut, och vi tar givetvis också hand om restprodukterna. Det gör insatsen mer skonsam för miljön och minskar öven kostnaderna för hantering och förvaring av kemikalier.

Rengöring av oljebaserade system

Koksad olja och andra beläggningar kan bli kostsamt i ett oljebaserat system. Dels i form av ökade driftskostnader och lägre energiutbyte när systemets verkningsgrad går ner, dels i form av ökade reservdels- och investeringskostnader när komponenter slits i onödan och utrustning måste bytas ut i förtid.

Rengöring av vattenbaserade system

I vattenburna system bidrar rost, kalk, fett, humus och andra beläggningar till sänkt verkningsgrad, vilket påvekar såväl driftsekonomin som systemets livslängd. Med effektiv CIP-rengöring kan vattenbaserade system underhållas kostnadseffektivt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kontakta oss!

Från Luleå i norr till Löddeköpinge i söder. Med kontor runtom i hela Sverige finns vi på BUCHEN alltid där för våra industrikunder. Kontakta oss för mer information om kemisk rengöring på plats och även våra övriga saneringstjänster.

Kontakt

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS