Sök

Mobil ventilation och kylning

Våra egenutvecklade mobila ventilationssystem används vid blästrings- och rivningsarbeten. De bidrar till säkrare och effektivare insatser, dessutom kan stillestånd kortas. Med utrustningen skapas under- eller övertryck i utrymmen. Den används-; vid avkylningsprocesser, för att vädra ut vattenånga och rökgaser eller vid dammiga arbeten. Vid rengöring av pannor och andra varma system kortar utrustningen tiden för avkylning och därmed den totala stilleståndstiden.

Snabbt på plats när våra kunder behöver oss

Våra moderna aggregat finns utplacerade över hela Sverige så att vi snabbt kan vara på plats där och när våra kunder behöver oss. De går också att hyra när ordinarie utrustning är ur funktion eller vid exempelvis längre stopp.

Modern utrustning med många användningsområden:

Luftrengöring vid blästring eller asbestsanering

Förbättrad arbetsmiljö vid bilning eller blästring i pannor

När gaser eller ånga behöver vädras ut under stopp, reparationer eller olyckor

För att skapa under­ och övertryck som möjliggör arbeten på utrustning

Kylning och ventilering så att kyltider inför reparationer och underhållsstopp kan kortas

Sektonering, dvs möjliggöra samtidig service i olika sektioner i exempelvis en sodapanna


Teknisk data

ATEX – klassad

Elanslutning 63 A

Luftflöde: 27 000 kubikmeter
luft/timme

Stoftet som faller ut i filtreringsenheten matas ut med slussmatare till storsäck

Kontakta oss!

Från Luleå i norr till Löddeköpinge i söder. Med kontor runtom i hela Sverige finns vi på BUCHEN alltid där för våra industrikunder. Kontakta oss när ni behöver planera för eller har akut behov av saneringsinsatser.

Kontakt

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS