Sök

Blästring

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för blästring, med vatten, sand eller is. Säkerhet kommer först för oss och vi genomför därför alltid en riskanalys innan arbeten påbörjas. Vi ser också till att det finns väktare och ronderingsbevakning på plats i samband med blästringsuppdrag. Vid rengöring av pannor och andra varma system minskar vi tiden för avkylning med hjälp av mobil ventilations- och kylutrustning.

Läs mer om mobil ventions- och kylutrustning

Sandblästring

Sandblästring använder vi främst för att rengöra pannor och tubpaket från sot, värmeverk från fastbrända partiklar. Vid blästring med sand förblir arbetsmiljön torr, vilket underlättar för inspektioner, svetsning och skärarbeten. Inget vatten kommer heller i kontakt med känsliga komponenter, murverket eller transportsystem. Det krävs inte heller deponi av förorenat vatten.

Isblästring

Isblästring, eller kolsyreblästring som metoden också kallas, är en ytterst skonsam rengöringsmetod. Där ytan blir helt ren men inget restavfall skapas. Vid rengöringen används torris som blästringssubstans och vid anslaget mot blästringsytan expanderar isen vilket får smutsen att krackelera. Därefter är det enkelt att dammsuga eller sopa upp smutsen. Torrisen förångas direkt och lämnar inga spår. Det gör metoden särskilt lämplig i känsliga miljöer.

Vattenblästring

Vid högtryckstvätt med ett tryck över 2200 bar övergår metoden till att kallas vattenblästring. Det är en miljömässigt fördelaktig rengöringsmetod som effektivt avlägsnar smuts, fett, korrosion, färg och klorider. Efter vattenblästring är den rengjorda ytan redo att repareras eller ytbehandlas. Det vatten som använts vid blästringen omhändertas och renas.

Kontakta oss!

Från Luleå i norr till Löddeköpinge i söder. Med kontor runtom i hela Sverige finns vi på BUCHEN alltid där för våra industrikunder. Kontakta oss för mer information om blästring samt våra övriga tjänster

Kontakt

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS