Sök

Torrsugning

Att flytta stora mängder material över långa sträckor eller ta bort material från svåråtkomliga ytor tar både lång tid och kräver mycket resurser. Torrsugning, eller vakuumsugning som det också kallas, är ett effektivt sätt att lösa dessa utmaningar. Vi är experter på att flytta material och lösa komplicerade uppdrag som kräver torrsugning

Med över 40 moderna vakuum- och sugbilar placerade runt om i landet kan vi snabbt vara på plats när du behöver oss

Många användningsområden

En torrsug kan liknas vid en gigantisk dammsugare. Med hjälp av ett kraftigt luftflöde skapas ett vakuum som kan lyfta och transportera både torra och våta material (våtsugning) i slangar. Tekniken används bl a vid värme- och vattenreningsverk, pappersindustrier, petrokemi och liknande för att kontrollerat tömma silos, bränsleförråd eller bassänger samt forsla bort material inför underhållsarbeten. Torrsugning används också för att rensa bort produktionsspill och rengöra ytor innan montagearbeten.

Inom byggindustrin hjälper vi främst till med att forsla bort material och vi kan behov också koppla på en materialkross för att möjliggöra dammfri vakuumsugning av stora mängder material som:

  • Isolering
  • Kutterspån
  • Sand
  • Grus
  • Singel
  • Bjälklagsfyllning
  • Byggmästarfyllning
  • Tegel
  • Keramiska plattor
  • Oarmerad betong

Det är möjligt att transportera material via vakuumsugning med lyfthöjder upp till 100 meter; en traditionell slambil klarar i jämförelse endast 6-7 meter. Våra ADR-klassade bilar är godkända för att transportera olika typer av farligt avfall. Vi kan också blåsa torra material, vilket är användbart för att exempelvis blåsa in singel under husgrunder eller liknande uppdrag.

Kontakta oss!

Från Luleå i norr till Löddeköpinge i söder. Med kontor runtom i hela Sverige finns vi på BUCHEN alltid där för våra industrikunder. Kontakta oss för mer information om torrsugning samt våra övriga tjänster.

Kontakt

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS