Sök

Skräddarsydd industrisanering

Ingen utmaning är för stor för oss på BUCHEN. Med erfarenhet och stort kunnande skräddarsyr vi saneringsinsatser, allt för att effektivisera verksamhetskritisk och kostsam produktionsutrustning samtidigt som vi minimerar våra kunders miljöpåverkan.

Vi bidrar vid planerade underhåll, omfattande produktionsstopp och vid akuta utryckningar. Våra uppdragsgivare finns inom industri, bygg- och anläggning samt offentlig verksamhet i hela landet – pappersbruk, gruvor, stålverk, oljeraffinaderier, energiproduktion, va samt anläggnings- och fastighetsförvaltning.

Vi anpassar saneringsarbetet utifrån varje kunds specifika behov och utrustning. Med modern utrustning, erfaren personal och fokus på kvalitet och säkerhet ser vi till att våra insatser är så effektiva som möjligt. Tillsammans med kunden tar vi sedan fram underhållsplaner som säkerställer att maskiner och annan utrustning kan nyttjas optimalt under lång tid framöver.

Vårt tjänsteerbjudande utvecklas hela tiden, utifrån våra kunders behov och önskemål samt inte minst teknikutvecklingen i vår bransch. Läs mer om våra tjänster nedan. Hör sedan av er så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er få ut mesta möjliga av er utrustning

Mobil ventilation och kylning

Våra egenutvecklade mobila ventilationssystem används vid blästrings­ och rivningsarbete, för att kyla av samt vädra ut vattenånga, rökgaser och damm. Det gör vårt arbete säkrare och effektivare, dessutom kortas stilleståndstiden.

Läs mer om mobil ventilation och kyla

Högtrycksrengöring

Högtryckstvätt används för att avlägsna beläggningar och igensättningar i rörledningar, cisterner och processutrustning inom alla industrier.

Läs mer om högtryckstvätt och vattenblästring

Cip­-rengöring

Rengöring med kemiska medel på plats hos kunden – clean in place
– kan vara det mest effektiva sättet att rengöra exempelvis platt- och
tubvärmeväxlare, lagertankar, produktionsbehållare och rörledningar.

Läs mer om kemisk rengöring

Vattenbilning

Vattenbilning innebär att skadad eller utsliten betong tas bort utan att armering och underliggande konstruktioner skadas. Med toppmodern utrustning för vattenbilning, bl a robotar och riggar, specialanpassar vi lösningar utifrån varje projekts förutsättningar.

Läs mer om vattenbilning

Vattenskärning

Vattenskärning utförs med hjälp av vattenstråle och högt tryck. Det är en kall skärmetod som används exempelvis för att öppna tankar med gaser eller brandfarliga ämnen.

Läs mer om vattenskärning

Cistern-­ och tankrengöring

BUCHEN har utvecklat metoder och tekniker för automatisering av rengöringen av cisterner och tankar. Det gör arbetet säkrare, minskar stilleståndstider och reducerar miljöpåverkan.

Läs mer om cistern- och tankrengöring

Sug-­ och spoltjänster

Vi levererar alla typer av slamsugnings- och spoltjänster och använder den bästa och modernaste utrustningen som finns på marknaden i kombination med en EURO6-klassad fordonspark.

Läs mer om sug- och spoltjänster

Torrsugning

Att flytta stora mängder material över långa sträckor eller ta bort material från svåråtkomliga platser tar både lång tid och kräver mycket resurser. Torrsugning är ett effektivt sätt att lösa dessa utmaningar.

Läs mer om torrsugning

Blästringstjänster

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för blästring, med vatten, sand eller is. Vid rengöring av pannor och andra varma system minskar vi tiden för avkylning med hjälp av mobil ventilations- och kylutrustning.

Läs mer om våra blästringstjänster

Kontakta oss!

Från Luleå i norr till Löddeköpinge i söder. Vi finns där för våra industrikunder när och där våra saneringstjänster behövs.

Kontakt

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS