Sök

Högtrycksrengöring

Utrustning som inte underhålls regelbundet ger sämre effekt och kan orsaka onödiga stillestånd. BUCHEN använder avancerad, modern utrustning och erbjuder kundanpassade tjänster inom högtrycksrengöring.

Högtryckstvätt

Högtryckstvätt används för att rengöra rörledningar, cisterner och processutrustning inom alla industrier. Med högt tryck och relativt höga vattenflöden avlägsnas effektivt beläggningar och igensättningar.

Vi anpassar utrustning och rengöringsmetoder utifrån varje uppdrag. För maximal säkerhet och effektiva insatser utförs högtryckstvätt alltid med maskinell utrustning och lämpliga tillbehör, såsom specialmunstycken eller robotar. Vi har också möjlighet att producera varmt vatten på plats, något som underlättar rengöring av bl a oljecisterner och lamellvärmeväxlare.

Vid högtryckstvätt med ett tryck över 2200 bar övergår metoden till att kallas vattenblästring.

Läs mer om våra olika blästringstjänster

Kontakta oss!

Från Luleå i norr till Löddeköpinge i söder. Med kontor runtom i hela Sverige finns vi på BUCHEN alltid där för våra industrikunder. Kontakta oss för mer information om högtrycksrengöring och andra saneringstjänster.

Kontakt

BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS