Sök

Toppbetyg för BUCHEN i Sinfras årliga hållbarhetsutvärdering

Alla ramavtalsleverantörer till upphandlingsorganisationen Sinfra genomgår en årlig hållbarhetsutvärdering. Detta för att organisationens medlemmar – energi-, vatten-, el-, avfalls- samt återvinningsbolag runtom i Sverige – enkelt ska kunna jämföra leverantörer även ur hållbarhetssynpunkt. 

I den senaste utvärderingen fick BUCHEN betyget 4,75 på en 5-gradig skala och hör därmed till toppskiktet ibland de över 400 bedömda leverantörerna. Snittindex för 2023 var 3,85. 

”Fortsatt höga betyg i Sinfras utvärdering är givetvis ännu ett kvitto på att vårt målmedvetna kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbete värdesätts. För Sinfras medlemsorganisationer väger leverantörernas hållbarhetsarbete tungt i kommande upphandlingar. För oss ger utvärderingen dessutom värdefulla insikter för vårt fortsatta förbättringsarbete,” säger Erika Ryding-Odeskans, affärsutvecklare på BUCHEN. 

Miljö, etik, arbetsförhållanden, leveranskedjor, informationssäkerhet samt strategi och styrning är de områden som bedöms i Sinfras hållbarhetsutvärdering. Läs mer om Sinfra på www.sinfra.se


BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS