Sök

Samarbete sammansvetsar – effektivt utbyte mellan Tyskland, Sverige och Finland

Sedan strax före årsskiftet har Buchen och Delete tillhört samma koncern. Trots att bolagen opererar separat, ser de ständigt nya fördelar med att vara en del av samma lag. Just nu pågår ett samarbete över landsgränserna. Personal från avdelningarna i Norrköping, Karlstad, Göteborg och Varberg är på plats i Hamburg för att arbeta under några veckor. Anledningen är ett underhållsstopp på H&R Ölwerke Schindler. Tankar, torn, värmeväxlare och rör på oljeraffinaderiet ska rengöras. Teamet har med sig två enheter på 1000 bar och annan nödvändig utrustning för bland annat lansmatning och rörspolning.  ”Det är första gången vi åker till Tyskland för att hjälpa till, även om de har varit här hos oss flera gånger,” förklarar Magnus Lundh, COO på Buchen i Sverige. ”Det känns extra kul att kunna bistå, trots att säsongen också börjat här hemma.”

Även i norra Sverige finns det behov av att rycka utomlands. Delete Finland behöver extra resurser för arbete på UPM Jakobstad när de själv har fullt upp på Neste/Borealis. Tio medarbetare och två flödespumpar från avdelningarna i Piteå och Timrå har åkt över Östersjön för att hjälpa till de kommande dagarna.

”Vi har varit i Finland flera gånger genom åren, och de har också varit här,” säger Tomas Norrman, COO på Delete i Sverige. ”Det har varit en styrka att kunna stötta varandra när det har varit svårt att få ihop resurserna på båda sidor. Ibland krockar det tidsmässigt men oftast har det gått att lösa både vad gäller maskiner och personal.”

Magnus Lundh avslutar: ”Vi agerar nu i mångt och mycket som ett gemensamt bolag, där vi främst ser fördelarna med att vara stora och ha mycket resurser. Det är ett lagarbete som gynnar både oss och våra kunder, inget uppdrag är längre omöjligt. Vi har tillsammans ökade resurser inom kompetens, kunskap och maskinell utrustning samt teknologi. Och samarbete sammansvetsar – vi lär oss av varandra och bygger på känslan att tillhöra samma team.”


BUCHEN Sweden AB // En del av REMONDIS